Přeskočit na obsah
Info TV Brno

Vaše regionální jihomoravská televize

V Brně vznikl nový spolek Brněnská nezávislá divadla

Kultura

V Brně vznikl nový spolek Brněnská nezávislá divadla, který sdružuje patnáct zde

působících nezřizovaných divadelních souborů. Tato divadla tvoří pestrou škálu scénických

umění – od činohry přes loutkové divadlo až k opeře a pohybovým performance. Délka jejich

aktivního působení, poetika i žánr jsou velmi různorodé, spojuje je však originalita,

svéráznost a důraz na kvalitu.

Jejich tvorba na kontinuální bázi připravuje specifické a ojedinělé divadelní zážitky,

které se často odehrávají na zajímavých, méně exponovaných místech a ve veřejném prostoru

města Brna. Přispívají tak k rozmanitosti brněnské kultury, obohacují ji a přinášejí alternativu

k tradičním kamenným divadlům. Brněnské nezávislé soubory jsou oceňovány nejen svými

pravidelnými diváky a odbornou veřejností, ale i mimo své působiště na české i mezinárodní

scéně.

Cílem nově vzniklého spolku je zvýšení povědomí o brněnské nezávislé scéně,

zveřejňovat a šířit její společný program. Kromě marketingových účelů je spolek platformou

pro výměnu zkušeností a strategií na poli brněnské nezávislé scény, stejně tak jako pro

navazování tvůrčích spoluprací. Má rovněž za cíl informovat veřejnost a politické

reprezentace na komunální úrovni o stavu nezávislého brněnského divadla a o jeho potřebách.

Členy jsou: Divadlo Líšeň, Ensemble Opera Diversa, Divadlo kjógen, bazmek

entertainment, CO.LABS, Divadlo II. pád, Divadlo 3+kk, Divadlo ALDENTE, Divadlo Feste,

ORBITA z.s., Mikro-teatro, Le Cabaret Nomade, Divadlo DIP, Reverzní dveře a spolek

Jednou.

1


Podobné zprávy

Spoj se s námi

To nejnovější z Instagramu