Přeskočit na obsah
Info TV Brno

Vaše regionální jihomoravská televize

Brněnské univerzity podporují studenty při etickém využívání umělé inteligence

Zpravodajství

Brno 28. listopadu (ČTK) – Brněnské vysoké školy podporují využívání generativní umělé inteligence (AI). Studenti se ale musí řídit pravidly, respektovat etické principy a autorská práva. Použití AI například u závěrečných prací by také měli otevřeně deklarovat. Školy, které AI do výuky začlení a studenty a pedagogy budou v jejím etickém používání vzdělávat, získají konkurenční výhodu, řekli ČTK oslovení zástupci vysokých škol.

Dosud vydaná doporučení brněnských vysokých škol k používání AI zmiňují hlavně nutnost dodržování vysokého akademického a etického standardu. Učitele pak varují před vkládáním studentských prací do veřejně dostupných nástrojů pro detekci využití AI, protože hrozí porušení osobnostních a autorských práv studujících.

Studenti používají AI třeba při rešerších, k plánování náročného dne nebo k vysvětlení odborných pojmů. “AI primárně využívám jako rozcestník, když se začínám zaobírat novou výzkumnou oblastí. Zjišťuji tedy zásadní autory nebo definice pojmů. Zadání od vyučujících je takové, že práci opravdu nelze vygenerovat, aby dosahovala patřičných kvalit,” řekl student politologie na Masarykově univerzitě Matouš Pažourek.

Generativní AI je podle Vysokého učení technického (VUT) podpůrný nástroj, nikoli technologie určená k přímému provádění výzkumu, vývoje, umělecké a jiné tvůrčí činnosti. “Chápeme generativní AI jako technologii, která může být užitečná výhradně jako asistenční a konzultační nástroj. Není přípustné, aby studenti kopírovali výstupy nástrojů generativní AI a odevzdali je jako výsledek své práce,” uvedl vedoucí tiskového oddělení VUT Kamil Gregorek.

Univerzity se shodují na tom, že nová pravidla pro psaní závěrečných prací v souvislosti s AI nebude třeba zavádět, vydávají spíše obecná doporučení. Proměnit se ale může způsob, jak budou na závěrečné práce nahlížet. “Předpokládáme, že vývoj bude univerzity nutit k přechodu od kontroly formy, tedy jak to student napsal, k tomu, jak hluboce chápe, co napsal. Blíží se totiž doba, kdy nebude problém něco napsat. Porozumět a vysvětlit, co je napsáno, bude daleko důležitější,” řekl prorektor Mendelovy univerzity Ondřej Mocek.

“Je ale také třeba vnímat AI jako nástroj pro zvýšení efektivity tvůrčí činnosti a výzkumu,” sdělil prorektor Mendelovy univerzity Robert Pokluda. Některá pracoviště univerzity se zaměřují na využití AI pro zpracování velkých rozsahů dat a jejich analýzu. “Využití AI se zkoumá například při detekci chorob rostlin nebo hodnocení potenciálních rizik patologického vývoje u skotu, což má přímou vazbu na požadavky praxe,” doplnil Pokluda.

Masarykova univerzita plánuje, jak začleňovat AI do výuky a jak učit studenty ji používat “Vyučující budeme v oblasti AI školit nejprve obecně a pak si to budou jednotlivé obory řešit, jak budou potřebovat,” řekl prorektor Masarykovy univerzity Radim Polčák. Aktuálně se na právnické fakultě vyučuje předmět, který specificky řeší využití AI v právnické profesi. “Běžnější než speciální předměty bude ale začleňovat problematiku AI do stávajících předmětů,” dodal Polčák.


Podobné zprávy

Spoj se s námi

To nejnovější z Instagramu