Přeskočit na obsah
Info TV Brno

Vaše regionální jihomoravská televize

Ve Znojmě zkoumali odhozené odpadky

Zpravodajství

ZNOJMO – Město Znojmo se pustilo do unikátního projektu, který se zaměřuje na odpadky! Konkrétně na jejich výzkum. Problematikou takzvaného litteringu, tedy odhozených odpadků, se ve městě okurek zabývali studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem.

Výstupem výzkumu, který se ve Znojmě odehrál mezi 9. a 11. dubnem, má být studie zaměřená právě na problematiku úmyslně nebo neúmyslně pohozeného nebo ponechaného odpadu v ulicích měst či v přírodním prostředí a v blízkosti infrastruktury. „Pohozený odpad musí obvykle na svoje náklady likvidovat obec či město. Tento problém se dlouhodobě týká také města Znojma, které na jeho řešení musí vynakládat nemalé finanční prostředky,“ uvedla mluvčí Znojma Karolína Janečková. Cílem projektu je ve studii vysvětlit výskyt, složení a vlastnosti odhozených odpadků, a to z hlediska možného nakládání s nimi a nákladů s tím spojených. Dále bude také zkoumána případná odpovědnost výrobců za některé druhy odpadů, například obalů, a možnost spolupodílení se výrobců na nákladech obcí a měst spojených s úklidem odpadků a předcházení jeho vzniku. „Nejedná se o první výzkum, který město Znojmo podpořilo. Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity se sídlem v Lednici probíhá již od loňského roku výzkum zeleně ve městě Znojmě. Díky těmto výzkumům může město čerpat z výstupů, a přitom ho to nestojí ani korunu,“ dodala mluvčí.

Foto: Studenti Univerzity J. E. Purkyně zkoumali ve Znojmě odhozené odpadky. Výsledky výzkumu mají městu posloužit jako odrazový můstek pro možné další nakládání s odpadky včetně nákladů na jejich likvidaci. Foto: znoj


Podobné zprávy

Spoj se s námi

To nejnovější z Instagramu