Přeskočit na obsah
Info TV Brno

Vaše regionální jihomoravská televize

V Újezdě u Brna dokončili výstavbu sportovní haly

Tiskové zprávy

Stavba multifunkční sportovní haly v Újezdě u Brna za 120 milionů korun byla úspěšně dokončena. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo výstavbu haly 30 miliony korun. Slavnostní otevření je připravováno na pátek 1. září 2023 od 10 hodin. Potřeba této stavby vznikla zejména na základě požadavku místních sportovců, a to především oddílu házené při Tělovýchovné jednotě Sokol. Házená je v místě tradičním sportem a v roce 2019 zaznamenala významné sportovní úspěchy.

Objekt je dvoupodlažní s vnitřním komunikačním koridorem z chodeb a dvojicí schodišť. Hlavní provoz haly je řešen z centrální chodby s recepcí a schodištěm do druhého nadzemního podlaží. Sportující budou vstupovat skrze špinavou chodbu do jednotlivých šaten, ve kterých je umístěno hygienické zázemí s WC a sprchou a poté již skrze čistou chodbu přímo do prostoru herní plochy. Podlaha herní plochy má umělý povrch. Diváci budou moci v případě sportovních akcí vstupovat kromě hlavního vstupu také dvojicí bočních vstupů v prostoru sport baru v prvním nadzemním podlaží a budou mít možnost konzumace ve vnitřních prostorách baru a v krytých venkovních prostorách terasy.

„V současné době probíhá zkušební provoz multifunkční sportovní haly. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 1. září 2023 v 10 hodin za účasti hejtmana jihomoravského kraje Jana Grolicha a dalších významných hostů. Věřím, že nová sportovní hala přispěje k větší propagaci sportu mezi místními občany a bude také příjemným místem pro setkávání,“ uvedla starostka města Marie Kozáková (KDU-ČSL).

Tribuna pro diváky je koncipována po celé délce hřiště a má kapacitu 150 osob. V druhém nadzemním podlaží se nachází menší cvičební sál a dále klubovny. V levé části objektu je navržena posilovna včetně šatny dělené na muže a ženy s vlastním hygienickým zázemím.

„Multifunkční sportovní hala vznikla prostoru bývalého koupaliště. V současné době řešíme využití venkovních ploch a přepokládá se, že zde budou vybudovány tenisové kurty a další sportoviště. Proto je součástí sportovní haly také zázemí pro venkovní sporty tvořené dvojicí šaten samostatně pro muže a ženy,“ dodala Kozáková.

Stavba Multifunkční sportovní haly si vyžádala náklady ve výši 119 896 026 Kč včetně DPH. Výstavbu haly finančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj dotací ve výši 30 mil. Kč. Zhotovitelem stavby je firma Prostavby, a.s.

Autorem budovy je Ing. arch. Alexandr Durchan


Podobné zprávy

Spoj se s námi

To nejnovější z Instagramu