Přeskočit na obsah
Info TV Brno

Vaše regionální jihomoravská televize

Tajemství fresky Nové radnice

Zpravodajství

BRNO – Poslední neznámá freska v Brně. Tak lidé ještě před pár lety mluvili o skryté barokní výmalbě v brněnském sálu Nové radnice. Sál, kde v minulosti zasedal zemský soud, sál který sloužil jako vojenský sklad, tržnice či vývařovna. Honosnou výmalbu této místnosti nikdo neviděl více než posledních sto let. A co víc – nikdo ani netušil, co je na ní zobrazeno ani kdo je její autor.
Záludné otázky rozluštil až restaurátorský tým pod vedením Martina Číhalíka, který se pustil do náročné a nákladné rekonstrukce. Kvůli rozličnému využívání sálu byl stav původní fresky zcela tristní. I proto byly fresky v 19. století kompletně zalíčeny. Restaurátorskému týmu se alespoň zčásti podařilo zachovat podobu stropní výmalby. Ta zobrazuje původní funkci sálu, tedy zasedání zemského soudu. Existuje několik teorií, k čemu by scéna na stropě mohla odkazovat. Od konkrétních událostí 17. či 18. století až po snahu autora vrátit se do doby, jejíž módu uměl zobrazit. Všechny figury jsou totiž oděny do španělské módy.
Na stěnách se nezachovalo téměř nic. Našly se ale dvě fotografie pořízené Mořicem Trappem – moravským historikem, který stropní výjev v 19. století zachytil pro reprint
Knihy Tovačovské. Na jejich základě se restaurátoři pustili do rekonstrukce výzdoby. Ta se skládá z římsy s erby soudců, ze sloupů nesoucích klenbu a soch dvou ctností – Spravedlnosti a Obezřetnosti. Díky podobě erbů se restaurátorům podařilo fresku poměrně přesně datovat. Ve složení, v jakém na fresce erby jsou, se soudci mohli potkat v období od října 1728 do října 1729. Autorství fresky historici přisuzují Františku Řehoři Ignáci Ecksteinovi. A to podle doby vzniku, náznaků v jeho korespondenci i stylu odpovídajícímu jeho výzdobě na milotickém zámku. Sál nové radnice i po letech opět slouží zasedání. Tentokrát však brněnských radních. Do celkové rekonstrukce sálu město investovalo přes 25 milionů korun.

Foto: KV


Podobné zprávy

Spoj se s námi

To nejnovější z Instagramu