Přeskočit na obsah
Info TV Brno

Vaše regionální jihomoravská televize

Simulační centrum Lékařské fakulty brněnské Masarykovy univerzity slaví rok!

Zpravodajství

BRNO – Běžný odběr krve a zašití rány, ale například i nácvik porodu, intubace pacienta nebo situaci při výpadku proudu na operačním sále. Běžné postupy ale i krizové situace si mohou budoucí lékaři a zdravotníci už rok trénovat v unikátním Simulačním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Budova o pěti patrech, která je dominantou bohunického kampusu, je v ostrém provozu od září loňského roku. „

Simulační centrum otevřelo zcela nové možnosti vzdělávání budoucích lékařů a zdravotníků. V prostředí cvičné nemocnice se mohou naučit co nejlépe pracovat s pacientem ještě před tím, než se dostanou k nemocným lidem. Navíc si mohou vyzkoušet řešení různých typů diagnóz a situací, ke kterým by se v praxi běžně nedostali. Význam SIMU a simulační medicíny v uplynulém semestru ještě více umocnila pandemie koronaviru, která omezila kapacity nemocnic. Kontakt s reálným pacientem zůstává pro výuku i nadále zásadní, díky SIMU ale můžeme studenty lépe připravit na reálné situace, a to na špičkové světové úrovni,“ uvedl děkan LF MU Martin Repko.

Brněnské Simulační centrum přitom svou rozlohou patří k největším v Evropě. Za uplynulý rok si v něm poprvé výuku vyzkoušelo přes dva tisíce studentů všeobecného a zubního lékařství LF MU. Centrum zcela napodobuje prostředí reálné nemocnice, je vybaveno nejmodernějším zdravotnickým vybavením a nejpokročilejšími typy simulátorů. Pro výuku zubního lékařství je určeno sedmdesát trenažerů. Mezi dalšími jsou figuríny pacientů v dětském i seniorském věku, novorozenců nebo těhotné ženy.

Foto: Simulační centrum LF MU má studenty medicíny připravit na budoucí kontakt s pacientem. Foto: MUNI


Podobné zprávy

Spoj se s námi

To nejnovější z Instagramu