Přeskočit na obsah
Info TV Brno

Vaše regionální jihomoravská televize

Na Kamenném vrchu v Brně rostou první koniklece

Zpravodajství

BRNO – Rozmanité louky poseté fialovými květy přímo uprostřed Brna. Celorepublikovou raritu v podobě desítek tisíc konikleců velkokvětých ukrývá přírodní rezervace Kamenný vrch neboli Kameňák. Zdejší louky se pravidelně začínají barvit do fialova vždy začátkem jara. Díky více než padesáti tisícům trsů této byliny se jedná o jednu z největších populací koniklece na světě. Půvabná rostlina s nápadnými fialovými květy v Brně každoročně vykvétá v blízkosti zdejšího sídliště. Přibližně patnácti hektarová plocha na území Nového Lískovce a Kohoutovic byla v 70. letech vyhlášena chráněnou přírodní památkou. Přírodní rezervací se Kamenný vrch stal v roce 1992. A to právě díky výskytu koniklece. Kromě České republiky roste koniklec velkokvětý už jen v sousedních státech a okrajově v Srbsku.

Koniklec totiž jako teplomilná rostlina roste výhradně na slunných travnatých loukách na vápencovém podloží. Na kamenném vrchu jsou něžné kvítky k vidění v mnoha variantách – od klasické jemně fialové až po úplně temnou barvu. Přírodní rezervací vede i naučná stezka. Návštěvníci se tak na vzdělávacích panelech dozví o vzniku rezervace, o tamějších rostlinách i živočiších. K procházce se psy anebo na piknik ale koniklecová louka ideálním cílem rozhodně není. Mnohá místa v rezervaci jsou kvůli nezodpovědnému chování návštěvníků obehnána páskami. Ty mají barevnou chloubu Kamenného vrchu chránit. Český svaz ochránců přírody navíc letošní rok vyhlásil rokem konikleců. Lidé tak mohou díky mobilní aplikaci iNaturalist pomoci zmapovat všechna neznámá místa, kde se s vzácným koniklecem setkají.


Podobné zprávy

Spoj se s námi

To nejnovější z Instagramu