Přeskočit na obsah
Info TV Brno

Vaše regionální jihomoravská televize

Brněnská SPONDEA přetíná spirálu násilí

Zpravodajství

Násilí ve vztazích bývá někdy těžko rozpoznatelné. Pojďme o něm mluvit, i tím ho pomůžeme zastavit. To ukazuje interaktivní výstava „Mluvíš o násilí?“ v Křížové chodbě Nové radnice, kterou pořádá organizace SPONDEA. Navštívit ji můžete do 22. listopadu.

Mezi nejdůležitější témata, kterými se SPONDEA zabývá, patří generační přenos násilí a jak mu zabránit, dále snižování tolerance vůči násilí ve společnosti a zmírňování jeho dopadů na děti. Všem se věnuje také výstava. Kromě často alarmujících čísel – Věděli jste, že 1/3 žen v ČR zažije za život násilí ze strany partnera a 4 děti v každé třídě zažívají násilí v rodině? – se dozvíte i více o tom, jak organizace pomáhá.

Zásadním předpokladem je chápat násilí v blízkých vztazích v kontextu. Nežijeme ve vakuu, a ten kdo se násilí dopouští, je součástí rodiny a také společnosti. Proto je nutné vzít v potaz kořeny a životní okolnosti toho daného člověka. Takto komplexně řeší organizace problémy svých klientů. Obrátit se na ni mohou jak lidé, kteří jsou násilí vystaveni, tak osoby, které se jej dopouští. Proto vznikl program Chci ovládnout vztek. Je určen dospělým, u nichž vztek přerůstá v agresi a násilí.

SPONDEA působí v Brně už více než 25 let. Nabízí krizovou pomoc dětem i dospělým, kteří se ocitají v tíživé životní situaci, s níž si nedokážou poradit vlastními silami. V případech ohrožení násilím nebo nebezpečným pronásledováním poskytuje službu intervenčního centra pro všechny, kdo se necítí ve vztazích bezpečně.

V rámci výstavy se můžete zúčastnit celé řady workshopů a přednášek:

14. listopadu v 17:00 h Partnerské násilí v LGBTQ+ vztazích (přednáška s diskuzí)

15. listopadu v 16:00 h Jak fungují programy pro osoby, které se dopouští násilí v blízkých vztazích (přednáška s diskuzí)

16. listopadu 16:00 h Promítání filmu Zuřivec s následnou diskuzí a reflexí

Podrobnosti o programu najdete zde: https://www.spondea.cz/cz/vystava-mluvis-o-nasili.


Podobné zprávy

Spoj se s námi

To nejnovější z Instagramu